Sobirania Alimentària

La sobirania alimentària és el dret que té tot poble i país a garantir la pròpia alimentació de manera suficient, sana, lligada a les seves tradicions culturals i als mercats locals. No obstant, tot i tractar-se d'un dret humà fonamental, està sent posat en qüestió cada dia: no només segueixen amenaçats per la fam crònica 852 milions de persones en el món, sinó que els mecanismes econòmics i les conseqüències socials de la globalització estan posant en perill la independència alimentària de la majoria de països del planeta.

La liberalització econòmica del mercat d'aliments, les polítiques agrícoles i econòmiques dels Estats Units i la Unió Europea, la dependència cada cop més gran dels països més pobres de les importacions bàsiques d’aliments i, en general, l’estat de l’agricultura i dels agricultors en el món (on representen encara un percentatge important de la força de treball i de les economies locals) són alguns dels problemes que amenacen el futur alimentari de la humanitat.

Com a organització de Comerç Just, creiem que la implicació en la lluita per la sobirania alimentària (tan al sud com al nord del món) és una part important i fonamental de la nostra activitat. En el fons, a través dels principis del Comerç Just, estem lluitant cada dia per construir unes relacions comercials internacionals més justes, afavorint el desenvolupament d’una agricultura local respectuosa amb el medi, no depenent del mercat internacional i amb condicions de vida i treball dignes per els productors de les comunitats locals.

Aquests són també els eixos bàsics de la sobirania alimentària i amb aquests estem totalment identificats.

Participem en totes les campanyes, locals i internacionals, en favor de la Sobirania Alimentària i contra les institucions que controlen i orienten la globalització capitalista com la Organització Mundial del Comerç.


 

Tenda de la solidaritat

Espacio por un comercio justo